streda, 21. júna 2017

Má náděj na tom spočívá

18. jún 2017 - Večera Pánova v Bratislave
Spev: kvarteto


1. Má naděj na tom spočívá,
že Ježíši, krev tekla Tvá.
Tvé jméno, Tvoje spraved' nost,
to pro mne, Pane můj, je dost.
Ref: Je Kristus pevnou skalou mou,
vše ostatní jen písčinou,
vše ostatní jen písčinou.
2. Když tvář Tvou tma mi zastírá,
o milost Tvou se opírá.
Má duše, vím, že kotva má
se nepohne, ať zlá je tma.
3. Tvůj slib, Tvá krev mi pomáhá,
když bouře kolem rozmáhá.
Když všechno kolem klamné je,
Tys všechno moje náděje.

Má naděj na tom spočívá - video

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

No tak poď!

18. jún 2017 - Večera Pánova v Bratislave
Spev: brat Horatiu


Počuť zbor anjelov z neba volajúci,
hriešniku, Ježiš príde, no tak poď, no tak poď.

Nestoj teda, dnes Ťa Ježiš volá, poď, 
prečo by si putoval stratený,
počuješ volanie Ježiša, no tak poď.
Na Golgote dal Ježiš svoj život, preto ťa dnes volá,
poď ku mne, poď, poď.

2017-06-04 10:00 Krefeld

2017-06-03 19:30 Krefeld