sobota, 13. augusta 2016

Pane, já jdu

Júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: Monika, Ráchel, Mimi, Matúš


1. Z té žalosti do radosti, Ježíší, přejdu k Tobě,
kdož tehdy mně víru vezme, když já stojím při Tobě.
Ref:  Pane, já jdu, Pane já jdu, Tys’ má celá žádost jen.
Pane, já jdu, Pane, já jdu, dejž mi spočnout v lůne Tvém.
2. Tys’ svatý Pán k Tobě spěchám, ozdob mne, Ježíši sám
a vždy dále veď mne stále, Tobě cele se dávám.
3. Víře věren chci vždy býti, přikrývej mne štítem svým,
v Tobě skrytý mnohu býti a být věčně blaženým.
4. Ježíší můj, vždy při mně stůj, hvězdo v srdci mém se skvěj
a v temnosti mně z milosti nechť svítí Tvůj obličej.

Jedno teraz viem

Júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: Arnoldo, Dando, Monika, Ráchel


1. Jedno teraz viem, jedno teraz viem.
 Kristus ma z milosti zachranil,
tmavé dni vo svetlo premenil.
 Bol som slepý, no teraz vidím.
Túto vec ja viem.
2. Jedno teraz viem, jedno teraz viem.
 Ježiš ma zázračne uzdravil,
malomocného ma očistil.
 Bol som chromý, no teraz zdravý.
Túto vec ja viem.
3. Jedno teraz viem, jedno teraz viem.
 Sedel som pri dverách chrámových
a čakal na sluhov Pánových.
 Bol som chromý, no teraz chodím.
Túto vec ja viem.

Môj Pán ešte dnes počuje,
 túto vec ja viem.

Pán Ježíš mým je Pastýřem - video

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Pán Ježíš mým je Pastýřem

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol - sestry


1. Pán Ježíš mým je Pastýřem, On vodí duši mou.
Na pastvách zelených jsem s Ním, On je mou záchranou.
2. Má duše znovu okřívá, když v Pánu přebývá,
On rukou svou tak milostnou, vždy v lásce vodívá.
3. Když mám jít smri údolím, mám pomoc v Pánu svém,
Ty se mnou jsi můj Pán a Král, já Tvým jsem dítětem.
4. Sám strojíš stůl před tváři mou, jsi v boji posilou,

Tvůj duch je se mnou smím teď znát, jen věčnou lásku tvou.
5. Když mám svůj žití skonat běh, vím dáš mi v domov jít,
Ty sám jsi věrne zaslíbil, že smím Tvou slávu zřít.

Nebeský mier [1] - video

7. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Nebeský mier [2]

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Našiel som v Kristovi nebeský mier, nebeský mier u Neho mám,
daroval istotu od hriecha slobodu, Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, kamkoľvek s Ním idem,
dá silu neklesnem, dostal som od Pána nebeský mier.
2. Srdce mi radosťou naplnil Pán, nebeský mier v Ňom ja už mám,
chválim ho deň čo deň za pokoj ďakujem, Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, Boží pokoj z duše,
satan vziať nemôže, dostal som od Pána nebeský mier.
3. Už nemám žiaden strach z tohto sveta, nebeský mier od Boha mám,
Spasiteľ mi vraví: “Som s tebou neboj sa,” Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, Boh lásky pokoja,
v srdci mi prebýva, dostal som od Pána nebeský mier.

piatok, 5. augusta 2016

Ježiš premocný Pán [2]

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Ježiš premocný Pán [1] - video

9. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Ježiš premocný Pán [2]

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Zrodený v chudobe v Nazarete,
 žijúci v pokore v tomto svete,
za nás On zomieral na Golgote,
 Ježiš premocný Pán.
Ref: Premocný, premocný Ježiš,
 On je náš Pán, všemocný Kráľ.
Jemu buď sláva aj na výsostiach,
 Ježiš premocný Pán.
2. Strápený, od ľudí nevážený,
 hladný a smädný i unavený,
i cez to Spasiteľ zasľúbený,
 Ježiš premocný Pán.
3. Priateľom stal sa On najvernejším,
 nezklame, nezradí vždy poteší,
zachráni, uzdraví, z vin očistí,
 Ježiš premocný Pán.

Ježiš premocný Pán [1]

9. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Zrodený v chudobe v Nazarete,
 žijúci v pokore v tomto svete,
za nás On zomieral na Golgote,
 Ježiš premocný Pán.
Ref: Premocný, premocný Ježiš,
 On je náš Pán, všemocný Kráľ.
Jemu buď sláva aj na výsostiach,
 Ježiš premocný Pán.
2. Strápený, od ľudí nevážený,
 hladný a smädný i unavený,
i cez to Spasiteľ zasľúbený,
 Ježiš premocný Pán.
3. Priateľom stal sa On najvernejším,
 nezklame, nezradí vždy poteší,
zachráni, uzdraví, z vin očistí,
 Ježiš premocný Pán.

nedeľa, 31. júla 2016

V nebesiach [2] - video

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>

V nebesiach [2]

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Tam v nebesiach v domove našom máme miesta pripravené,
kde večerať budeme s Pánom a hody sú prichystané.
Nebesia budú tam blankytné, ich nádheru mrak neskalí,
všetko tam len krásou trblieta, už satan nič neprekazí.
Ref: Mám túžbu sa dostať do neba, tam, kde stojí môj zlatý dom,
kde množstvo spasených vzdávajú česť Tomu, čo biely má trón.
Tak častokrát túžim ísť domov za mojiím drahým Spasiteľom
slávny bude deň, keď tam stanem pred trónom,
 v meste zlatom a prenádhernom.
2. Príbytky už tam budú zdarma a dane sa tiež neplatia,
odevy sa nám neobnosia o všetko sa Pán postará.
Netúžiť už viac po majetku, nebude sa v chudobe žiť,
veď všetky poklady nebeské dedičstvom spasených má byť.
3. Tam nebude chvíle smútočnej, nie hroby osamelé stáť
nie rozlúčkou blízkých sa trápiť ani strach z choroby hroznej.
Večne mladými zostaneme, naše telá premení Pán,
oblečieme nádherné rúcho, budeme ako je On Sám.

O mojom Pánu - video

10. júl 2016 - Letné stretnutie v Osrblí

>