sobota 6. januára 2018

Tebe, Pane, odovzdane

31. december 2017 - Silvestrovské zhromaždenie v Bratislave
Spev: Jirko, Štefan, Olinka


1. Tebe, Pane, odovzdane zverím život svoj,
v tiesni každej dávaš nádej, tíšiš nepokoj.
Loďku žitia môjho veď burným morom útrap,
bied k brehom mieru, kde už vieru čaká večný svet.
2.  Príboj krutý neraz núti meniť plavby smer,
z tvojho Slova čujem znova: Neboj sa, len ver!
Keď ma tiesni nástrah sieť, keď už sily vo mne niet,
mocou Slova nádej nová dáva viere vzlet.
3. K spásy cieľu, Spasiteľu, zrak svoj upieram,
kde čistá radosť istá, tam svoj domov mám.
S láskou prijmi biedneho syna márnotratného,
chce ťa chváliť, vďačne sláviť, Pána večného.

Ja záchranu v Ježišu Pánovi mám - video

31. december 2017 - Silvestrovské zhromaždenie v Bratislave

Ja záchranu v Ježišu Pánovi mám

31. december 2017 - Silvestrovské zhromaždenie v Bratislave
Spev: Jirko, Olinka
Klavír: Dando


1. Ja záchranu v Ježišu Pánovi mám,
On Boh je a Spasiteľ môj.
Nad skalu je pevnejší, skrýša je v Ňom,
zdroj útechy v Pánu ja mám.
Ref: Na skalu ma postavil, v dlani ma skryl
a poskytol chladivý tieň,
nás miluje v ochrane svojej vždy má
|: a nad nami láskave bdie. :|
2. Jak nádherný priateľ je Pán Ježiš sám,
tak ťarchu mi pomáha niesť,
keď bremeno ťaží, On silu mi dá,
chce k cieľu ma života viesť.
3. Ja s vami som po celý života čas,
tú istotu dal Ježiš nám.
On našou je istotou, sila a štít,
náš Vodca a Spasiteľ Kráľ.

pondelok 1. januára 2018

Búrka žitia - video

31. december 2017 - Silvestrovské zhromaždenie v Bratislave

Búrka žitia

31. december 2017 - Silvestrovské zhromaždenie v Bratislave
Spev: spevokol


Búrka žitia mojím člnom zmieta, kníše sa po vlnách no neviem kam,
všade vôkol samá neistota, takmer topím sa, preto o pomoc volám.
|: Nájde sa niekto, kto by pomohol, je ešte niekto, kto by mi pomohol,
je ešte niekto, kto by pomohol, je ešte niekto, kto by búrku premohol. :|
Neumdlievaj ani sa neboj, v Kristovi máš pravý Boží pokoj.
Len pamätaj duša na Pána, On jediný nesklame, 
Tvoje prosby vždy počuje.
Nezabudne nikdy na teba, len cele spoľahni sa,
len cele spoľahni sa, On je verný tvoj Spasiteľ i tvoj Boh.
|: Nezabudne nikdy na teba, len cele sa spoľahni,
na Pána pohliadni, On je tvoj Spasiteľ i tvoj Boh. :|